Het N.C.K.T.  voor ouders en kinderen

Soms weet u het als ouder/verzorger even niet meer. U ziet dat uw kind niet gelukkig is en u vraagt zich  zich afvraagt zich af wat er toch in hem of haar omgaat? En zelfs als u wel vermoedens heeft of weet wat er aan de hand is, wil het kind hier lang niet altijd iets over loslaten. Een kindertherapeut kan hierbij helpen. 

      Een voorbeeld

Een kind waarvan de ouders zijn gescheiden kan zich in de steek gelaten voelen door een van de ouders, maar tegelijkertijd ook ontzettend boos zijn op beide ouders omdat ze uit elkaar zijn gegaan. Ook kan een kind zich hierover schuldig gaan voelen: "Het komt door mij dat ze zijn gescheiden, ik was soms zo vervelend...". Uit loyaliteit naar beide ouders zal het hier niet gemakkelijk over kunnen praten. 

      Nog een voorbeeld

Een kind dat na schooltijd op weg naar huis wordt gepest, zal dit niet altijd kenbaar maken aan de leerkracht of de ouders. Dit kan komen uit gevoel van schaamte of uit angst dat als het bekend is, het alleen nog maar erger wordt. En omdat het na schooltijd gebeurt, is er niemand die het gezien heeft, dus "wie gelooft mij dan?" kan het kind denken. 

Het kan ook zijn dat een huisarts, leerkracht of een andere hulpverlener u adviseert om met uw kind eens naar een kindertherapeut te gaan.Ouders gaan dan vaak op zoek naar een kindertherapeut met een levensovertuiging, die past bij hun eigen achtergrond. Via deze website kunt u in contact komen met zelfstandig gevestigde kindertherapeuten die werken vanuit een christelijke identiteit. Ook vindt u meer informatie over de verschillende therapievormen.  

Het N.C.K.T. voor verwijzers

Vanuit uw beroepsgroep heeft u soms of misschien regelmatig te maken met kinderen waarvan u denkt "het gaat niet zo goed met dit kind."

Als leerkracht of intern begeleider op een basisschool zou u dit bijvoorbeeld kunnen merken aan:

het feit dat de leerprestaties onvoldoende zijn of achteruit gaan;

het gedrag van het kind in de klas of op het schoolplein opvalt en/of u zorgen baart

de manier waarop het kind (samen) speelt;

hoe het contact verloopt tussen de ouder(s)/verzorger(s) en het kind;

hoe het kind met andere kinderen omgaat;

dingen die het kind vertelt over thuis, school e.d.

Als huisarts zult u het kind niet zo heel regelmatig zien, maar omdat u het gezin en het kind misschien al over een langere periode kent, bent u goed op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en zult u aan verschillende dingen kunnen merken dat het niet zo goed gaat, zoals bijvoorbeeld:

het kind slaapt, eet en/of groeit slecht;

het kind heeft vaak last van hoofd- of buikpijn, zonder dat daar een aanwijsbare medische oorzaak voor is;

de ouder(s)/verzorger(s) geven aan dat ze niet meer weten hoe met het kind om te gaan;

u bent op de hoogte van traumatische gebeurtenissen die dit kind heeft meegemaakt.

Ook anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij kinderen, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers , mensen van de thuiszorg of ambulante hulpverlening, groepswerkers, leerkrachten Speciaal Onderwijs, leidster op de buitenschoolse opvang, logopedisten, kinderfysiotherapeuten hebben met kinderen (en hun gezinnen) te maken waar het niet zo goed mee gaat.

Enkele voorbeelden van gedragingen die erop zouden kunnen wijzen dat het met een kind niet goed gaat:

Als een kind

vaak met zijn gedachten ergens anders is;

zich vaak terug trekt;

gepest wordt of zelf pest;

veel vecht of ruzie zoekt;

liegt of dingen steelt;

zich moeilijk kan concentreren.

Ook kinderen met bijvoorbeeld: ADHD, ADD, ODD of PDD-NOS kunnen baat hebben bij kindertherapie. Niet om te "genezen" van hun stoornis, wel om te leren met dingen om te gaan. Bovendien kunnen ook zij, naast hun stoornis, last hebben van andere problemen. 

Het N.C.K.T. voor kindertherapeuten

Het netwerk is in 2004 ontstaan. en komt twee keer per jaar bij elkaar voor ontmoeting, scholing en informatie uitwisseling. Dat houdt in dat de kindertherapeuten elkaar ontmoeten en beter leren kennen en een zaterdag rondom een bepaald thema bezig zijn, zowel theoretisch als praktisch, elkaar advies kunnen vragen en elkaars methoden kunnen bespreken. 

Iedere therapeut is lid van een eigen beroepsvereniging en volgt regelmatig bijscholing. 

Christen Kindertherapeuten die meer over ons willen weten of misschien eens een ontmoetingsdag willen meemaken of misschien wel betrokken willen zijn bij ons netwerk willen we uitnodigen contact met ons op te nemen.