Netwerk Christen Kinder Therapeuten

Welkom op de site van het N.C.K.T.

Op deze site is informatie te vinden voor ouders/verzorgers, maar ook voor hen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben en er misschien wel over denken om een kind door te verwijzen.

Via deze site kunnen ook andere christen kindertherapeuten kennis met ons maken en eventueel contact met ons opnemen.

N.C.K.T. staat voor Netwerk Christen Kinder Therapeuten

In dit netwerk participeren onder meer:

* psychomotorische kindertherapeuten
* speltherapeuten
* creatieve kindertherapeuten
* integratieve kindertherapeuten
* kinderpsychologen
* (ortho-)pedagogen
* relatie- en gezinstherapeuten

Ons doel is, vanuit een christelijk perspectief professionele zorg te                    bieden aan kinderen en hun ouders /verzorgers. Tevens zijn we een netwerk      voor Christen Kinder Therapeuten en komen we regelmatig bij elkaar. 


Laatste ontmoetingsdag!!!!

Zaterdag 11 november 2023         

Waarschijnlijk in Nunspeet. 

Meer informatie volgt. 

Helaas zijn er te veel taken voor het aantal leden in onze stuurgroep en hebben we besloten geen verdere activiteiten meer te organiseren.  De website blijft in de lucht en de ledenlijst wordt bijgehouden. 

Voor aanmeldingen en wijzigingen website en ledenlijst kun je mailen naar ivdbrinkpraktijk(at)icloud.com

Ook voor andere vragen of als je je wilt helpen om het NCKT een doorstart te geven kun je een mail naar naar bovenstaand adres sturen.