Netwerk Christen Kinder Therapeuten

Welkom op de site van het N.C.K.T.

Op deze site is informatie te vinden voor ouders/verzorgers, maar ook voor hen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben en er misschien wel over denken om een kind door te verwijzen.

Via deze site kunnen ook andere christen kindertherapeuten kennis met ons maken en eventueel contact met ons opnemen.

N.C.K.T. staat voor Netwerk Christen Kinder Therapeuten

In dit netwerk participeren onder meer:

* psychomotorische kindertherapeuten
* speltherapeuten
* creatieve kindertherapeuten
* integratieve kindertherapeuten
* kinderpsychologen
* (ortho-)pedagogen
* relatie- en gezinstherapeuten

Ons doel is, vanuit een christelijk perspectief professionele zorg te                    bieden aan kinderen en hun ouders /verzorgers. Tevens zijn we een netwerk      voor Christen Kinder Therapeuten en komen we regelmatig bij elkaar. 


Volgende ontmoetingsdag

Zaterdag 19 maart   Webinar              Zaterdag 8 oktober Fysiek

Onderwerpen volgen. 

Meer informatie en aanmelden klimop(at)penninga.com