Netwerk Christen Kinder Therapeuten

Welkom op de site van het N.C.K.T.

Op deze site is informatie te vinden voor ouders/verzorgers, maar ook voor hen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben en er misschien wel over denken om een kind door te verwijzen.

Via deze site kunnen ook andere christen kindertherapeuten kennis met ons maken en eventueel contact met ons opnemen.

N.C.K.T. staat voor Netwerk Christen Kinder Therapeuten

In dit netwerk participeren onder meer:

* psychomotorische kindertherapeuten
* speltherapeuten
* creatieve kindertherapeuten
* integratieve kindertherapeuten
* kinderpsychologen
* (ortho-)pedagogen
* relatie- en gezinstherapeuten

Ons doel is, vanuit een christelijk perspectief professionele zorg te                    bieden aan kinderen en hun ouders /verzorgers. Tevens zijn we een netwerk      voor Christen Kinder Therapeuten en komen we regelmatig bij elkaar. 


Volgende ontmoetingsdag

Zaterdag 9 oktober  2021 

Interactieve presentatie door Ciska Denekamp
Dissociatie en dissociatieve stoornis (DIS) bij kinderen.
Hoe herken je dissociatie bij kinderen in spel en hoe kun je werken met een kind dat dissocieert / dat DIS heeft ontwikkeld?'

Inloop om 10.00 uur

Einde 15.30 uur

Voor meer info of aanmelden:  klimop(at)penninga.com