Lianne de Jong

Psychomotorische kindertherapeut.

Foto van Lianne de Jong

Contactinformatie

Jan van Henegouwenstraat 52
2405 ZK Alphen aan de Rijn

Tel: 0628354937

Bekijk de folder van Lianne de Jong

Website:
Stuur Lianne de Jong een e-mail.


Omhoogtop

Het woord is aan Lianne de Jong

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is een therapie waarbinnen bewegen centraal staat voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar die vastlopen in hun ontwikkelingen dat in hun gedrag laten zien. In de therapie stem ik af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.Vanuit een veilige basis krijgt het kind de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/ofnegatieve ervaringen te verwerken.Door met de ouders van het kind samen te werken wordt dit proces ondersteund en zorgt het ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Ik ben Lianne de Jong, getrouwd met Johan en moeder van twee zoons. Naast therapeute ben ik werkzaam in het basisonderwijs.Ik ben de PMKT opleiding gaan volgen, omdat ik kinderen op school zag worstelen met zichzelf en de omgeving. In de klas ben ik gericht op de groep kinderen. Mijn verlangen werd om kinderen individueel te begeleiden en zichzelf en hun kwaliteiten te (her)ontdekken en ontwikkelen.Ze laten ervaren dat ze er mogen zijn, zoals ze zijn. Ook al betekent dat wel eens, datje “anders” dan anderen bent. Hierdoor groeit zijn zelfvertrouwen en zelfbeeld.                                                                                                                                                                         Veiligheid, voorspelbaarheid en acceptatie is mijn uitgangspunt in de therapie.Centraal in de therapie staat het spel en bewegen, een kind leert door te spelen. Een kind ervaart zichzelf en de omgeving door te spelen. Het kind ontdekt (nieuwe)eigenschappen over zichzelf en de omgeving. Inspelend op de behoeftes en gevoelensstem ik spel en bewegen af op het ontwikkelingsniveau van de verschillendegedragscomponenten van het kind. Zoals in de therapie kinderen nieuwe ervaringen opdoen, wil ik dat zelf ook. Ik zorg ervoor dat ik nieuwe informatie vergaar door het volgen van cursussen,intervisie en supervisie die mijn kennis en kunde verbreden en verdiepen.


Omhoogtop

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord