Ingrid van den Brink

Systeemtherapeut, Speltherapeut, EMDR practioner.

Foto van Ingrid van den Brink

Contactinformatie

Willem Pijperstaat 25
2033 RA Haarlem

Tel: 0624500664

Bekijk de folder van Ingrid van den Brink

Website:
Stuur Ingrid van den Brink een e-mail.


Omhoogtop

Het woord is aan Ingrid van den Brink

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Ingrid van den Brink en ik werk in een eigen praktijk in Haarlem. Ik geef therapie aan zowel kinderen, tieners als volwassenen, die problemen hebben waar ze zelf of met behulp van vrienden niet uitkomen. Deze hulp kan bestaan uit individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Afhankelijk van de leeftijd, de klachten en de persoonlijkheid van de cliënt kunnen er verschillende methoden worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: speltherapie bij kinderen of gesprekken met ouders of gezin, inzichtgevende gesprekken en symbooldrama bij volwassenen.

Voor wie is de hulp bestemd?

Hulp aan kinderen

U kunt terecht voor:

Hulp aan volwassenen

In de hulp aan volwassenen is er ruimte voor hulpvragen rondom:

Voor de hulp aan tieners en jeugd kunt u ook terecht voor vragen rondom bovenstaande problematiek.

Hoe verloopt de hulp?

Bij de hulp aan tieners, jeugd en volwassenen wordt na één of meerdere intakegesprekken een behandelplan vastgesteld. Omdat niet iedereen hetzelfde is en ook niet ieder probleem op dezelfde manier kan worden aangepakt, wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden.

Bij kinderen van 3 tot en met 12 jaar maak ik voornamelijk gebruik van speltherapie en tekeningen. Ook ouderbegeleiding behoort tot de mogelijkheden. In de gesprekken met tieners en volwassenen werk ik inzichtgevend waarbij ik gebruik maak van cognitieve- en gedragstherapeutische technieken. Afhankelijk van de client en de problematiek kan ik ook hier werken met symbolen en tekeningen.

Het doel is altijd het opheffen of verminderen van de klachten. Dit vraagt inzet van zowel de therapeut als de cliënt.

Bij de hulp aan kinderen is een nauwe samenwerking met ouder/opvoeders een voorwaarde om het kind optimaal te kunnen helpen.

Na de intakefase wordt met de ouders/opvoeders het behandelplan besproken. Jonge kinderen kunnen hun gevoelens nog moeilijk uitdrukken in woorden. Speltherapie kan hierbij helpen.

Relatie- en Gezinstherapie

Relatie- of gezinstherapie zijn vormen van psychotherapie. Het kenmerk van relatie- en gezinstherapie is dat u samen met uw partner en / of kinderen in therapie gaat.

Centraal in de sessies staan de problemen van één of meer betrokkenen: uzelf, uw partner of één van de kinderen bijvoorbeeld.
Een ander woord voor relatie- of gezinstherapie is systeemtherapie.
Het wordt systeem therapie genoemd, omdat de thuissituatie gezien kan worden als een "sociaal systeem".
U maakt zelf deel uit van verschillende systemen. Voorbeelden van deze systemen zijn: het gezin, het werk, de sportclub, de kerkgemeenschap en de school.
Met de mensen uit deze systemen heeft u contact. Soms heel intensief, soms zijn het oppervlakkige relaties.
Het gezin is voor de meeste mensen het belangrijkste systeem. Dit kan het gezin zijn waar u bent opgegroeid, maar ook uw eigen gezin met uw eigen partner met of zonder eigen kinderen. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding en individuele systeemtherapie is ook mogelijk.

Waarom relatie- of gezinstherapie?

In het systeem waarin u leeft komen spanningen en problemen voor. Dat is natuurlijk normaal. Zolang u het samen oplost is er niets aan de hand, maar als u er samen niet meer uitkomt is het verstandig eens na te denken over relatie- of gezinstherapie. Deze therapie kan u helpen met het oplossen van het probleem.

Als gevolg van problemen binnen uw systeem kunnen partners en / of gezinsleden last krijgen van depressies, angsten of ander(zeer) problematisch gedrag. Als er een verband bestaat tussen de klachten en de partner en /of gezinsleden, kan relatie- of gezinstherapie een goed hulpmiddel zijn om deze klachten op te lossen.
De therapie is een samenwerkingsproces van therapeut en cliënten: samen onderzoeken welke problemen worden ervaren, welke veranderingen gewenst worden en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. Er is natuurlijk geen eenduidig succes-model voor relaties en het opvoeden van kinderen. Elke keer moet opnieuw ontdekt worden wat werkt bij dit kind, deze mensen, deze relatie in deze cultuur. Het leren kennen van en omgaan met kwetsbaarheden en krachten van mensen is wel een belangrijk uitgangspunt.
Jaren van wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat systeeminterventies zoals gezins- en relatietherapie effectief zijn bij vele psychische problemen van kinderen en volwassenen en bij relatieproblemen.

Speltherapie

Spel is de taal van het kind; daarmee vertelt een kind hoe hij de wereld ervaart. We kennen allemaal wel het vader en moedertje spelen waarin de ouders zichzelf herkennen. Speltherapie is een effectief middel om het kind te helpen zijn gevoelens te verwoorden, zich te bevrijden uit innerlijke conflicten en te helpen trauma's te verwerken. In het spel kan het kind bijvoorbeeld angst en verdriet opnieuw beleven en leert het kind nieuwe ervarings- en gedragsmogelijkheden. De speltherapie kan al dan niet gecombineerd worden met symbooldrama.

Symbooldrama

Symbooldrama is een psychoanalytisch gefundeerde behandelingsmethode die gericht is op innerlijke verdieping door middel van beelden - symbolen. Hierbij wordt gevraagd of het kind of de volwassene zich een bepaald beeld, bijvoobeeld een boom, voor wil stellen en hier goed naar te kijken. De cliënt tekent, schildert, kleit, het belangrijkste uit deze dagdroom en tijdens de volgende sessie wordt dit nabesproken.

De therapeut helpt de cliënt op deze wijze de opgeroepen symboliek in verband te brengen met zijn geschiedenis en actuele levenssituatie. Uit ervaring is gebleken dat door deze werkwijze thema's besproken worden die tijdens gesprekken moeilijk aan bod komen, dit de therapeutische gesprekken verdiept en een positief resultaat heeft op het therapeutische proces.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaalt betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatische genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de lichamelijke reacties hierop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties  die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoord, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijkereacties van toen.

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen sinds 1994 toegepast en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van
verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatie-verwerking    in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk  onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassen. En ookbij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. 

Voor meer informatie zie ook: www.emdr-therapeuten.nl

Technieken uit de cognitieve gedragstherapie

Zowel bij kinderen als bij volwassenen kan er ook gewerkt worden met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt is hier: 'anders denken leidt tot anders voelen en handelen'. Samen met de therapeut kijkt de cliënt hoe deze over een probleemsituatie denkt.

Vervolgens wordt er gezocht naar de daarachter schuilgaande irrationele veronderstellingen. Samen wordt er dan gekeken hoe de cliënt anders over de probleemsituaties kan gaan denken. Daarnaast kunnen we kijken of ander,meer passend gedrag, in moeilijke situaties kan helpen.

Cursussen, trainingen en spreekbeurten

In overleg met u kunnen er ook cursussen, trainingen en spreekbeurten voor o.a. scholen, kerken, verenigingen gegeven worden over onderwerpen die te maken hebben met opvoeding, relaties, gezin, gedragsproblemen, traumaverwerking, communicatie, pastoraat enz.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de folder.

Mocht u nog vragen hebben of mocht het een en ander niet duidelijk zijn, schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen. 

Foto bij Ingrid van den Brink
Omhoogtop

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord