Annette Spijker

Psychomotorische kindertherapeut.

Foto van Annette Spijker

Contactinformatie

Wilhelminastraat 11a
2411 CW Bodegraven

Postadres:
Lindehof 57
2411 ZW Bodegraven

Tel: 0622932206

Website:
Stuur Annette Spijker een e-mail.


Omhoogtop

Het woord is aan Annette Spijker

Foto bij Annette Spijker

Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie is een individuele therapie voor kinderen van 0 tot 12 jaar die op een of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling. Door middel van bewegen, ritme, muziek en spel wordt in een veilige omgeving onder deskundige leiding van een therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind. Het kind krijgt kans negatieve ervaringen te verwerken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Zo ontstaat voor het kind weer ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Annette Spijker begint in 1981 haar loopbaan als kleuterleidster. Tot 2003 is zij op diverse basisscholen werkzaam als groepsleerkracht in de onderbouw. Welbevinden en betrokkenheid zijn voor haar belangrijke begrippen en zij gaat steeds meer werken volgens principes van basisontwikkeling. Annette werkt vanuit een Protestants Christelijke levensvisie.
Sinds 2003 is Annette werkzaam bij "Stichting Kinderopvang Bodegraven" als groepsleidster bij de naschoolse opvang. Hier doet zij ervaring op met werken met oudere kinderen (7- tot 12-jarigen).

Als gevolg van het akkoord "Weer Samen Naar School" komen vanaf 1991 meer kinderen in de groep die voordien naar het speciaal onderwijs gaan. Annette ervaart het als een uitdaging om juist deze kinderen verder te helpen. Ook krijgt zij kinderen met traumatische ervaringen in de groep. Hier ondervindt zij de beperkingen van de leerkracht om deze kinderen te helpen deze ervaringen te verwerken.

In 2001 start Annette met de deeltijdopleiding voor psychomotorische kindertherapie "Le Bon Depart" in Breda. Psychomotorische kindertherapie helpt kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat laten zien in hun gedrag door middel van onder andere muziek en beweging weer in balans te komen. De stage doet zij op een medisch kleuterdagverblijf. Zij behandelt daar twee kinderen met gedragsproblemen. De één als gevolg van autisme, de ander door een hechtingsstoornis. Ook kinderen met bijvoorbeeld schrijfproblemen, een negatief zelfbeeld of (faal)angst kunnen door deze therapie geholpen worden. In oktober 2004 rondt Annette haar studie af met een diploma.

Begin 2005 start Annette een zelfstandige praktijk voor psychomotorische kindertherapie. 


Omhoogtop

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord