Het N.C.K.T. stelt zich voor


N.C.K.T. staat voor Netwerk Christen Kinder Therapeuten. In dit netwerk participeren ondermeer speltherapeuten, integratieve kindertherapeuten, psychomotorische kindertherapeuten, orthopedagogen en psychologen. Ons doel is, vanuit een christelijk perspectief professionele zorg te bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers.


Meer informatie


Op de rest van deze pagina kunt U specifieke informatie vinden over het N.C.K.T.. U kunt alle informatie doorlezen of een keuze maken.Het N.C.K.T. voor ouders en kinderen


Soms weet u het als ouder/verzorger even niet meer. U ziet dat uw kind niet gelukkig is en u vraagt zich af wat er toch in hem of haar omgaat? En zelfs als u wel vermoedens heeft of weet wat er aan de hand is, wil het kind hier lang niet altijd iets over loslaten. Een kindertherapeut kan hierbij helpen.

Een voorbeeld:

Een kind waarvan de ouders zijn gescheiden kan zich in de steek gelaten voelen door een van de ouders, maar tegelijkertijd ook ontzettend boos zijn op beide ouders omdat ze uit elkaar zijn gegaan. Ook kan een kind zich hierover schuldig gaan voelen: "Het komt door mij dat ze zijn gescheiden, ik was soms zo vervelend...". Uit loyaliteit naar beide ouders zal het hier niet gemakkelijk over kunnen praten.

Een ander voorbeeld:

Een kind dat na schooltijd op weg naar huis wordt gepest, zal dit niet altijd kenbaar maken aan de leerkracht of de ouders. Dit kan komen uit gevoel van schaamte of uit angst dat als het bekend is, het alleen nog maar erger wordt.
En omdat het na schooltijd gebeurt, is er niemand die het gezien heeft, dus "wie gelooft mij dan?" kan het kind denken.


Het kan ook zijn dat een huisarts, leerkracht of een andere hulpverlener u adviseert om met uw kind eens naar een kindertherapeut te gaan. Ouders gaan dan vaak op zoek naar een kindertherapeut met een levensovertuiging, die past bij hun eigen achtergrond. Via deze website kunt u in contact komen met zelfstandig gevestigde kindertherapeuten die werken vanuit een christelijke identiteit. Ook vindt u meer informatie over de verschillende therapievormen.

Omhoogtop

Het N.C.K.T. voor verwijzers


Vanuit uw beroep heeft u soms of misschien regelmatig te maken met kinderen waarvan u denkt: "Het gaat niet zo goed met dit kind".

Als leerkracht of intern begeleider op een basisschool zou u dit bijvoorbeeld kunnen merken aan:Als huisarts zult u het kind niet zo heel regelmatig zien, maar omdat u het gezin en het kind misschien al over een langere periode kent, bent u goed op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en zult u aan verschillende dingen kunnen merken dat het niet zo goed gaat, zoals bijvoorbeeld:Ook anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij kinderen, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers , mensen van de thuiszorg of ambulante hulpverlening, groepswerkers op een Boddaertcentrum of MKD, leerkrachten Speciaal Onderwijs, leidster op de buitenschoolse opvang, logopedisten, kinderfysiotherapeuten hebben met kinderen (en hun gezinnen) te maken waar het niet zo goed mee gaat.

Enkele voorbeelden van gedragingen die erop zouden kunnen wijzen dat het met een kind niet goed gaat:
Als een kindOok kinderen met bijvoorbeeld: ADHD, ADD, ODD of PDD-NOS kunnen baat hebben bij kindertherapie. Niet om te 'genezen' van hun stoornis, wel om er mee om te leren gaan. Bovendien kunnen ook zij, naast hun stoornis, last hebben van andere problemen.

Omhoogtop

Het N.C.K.T. voor kindertherapeuten


Het netwerk heeft als doel om de samenwerking tussen christelijke kindertherapeuten te bevorderen en om voor ouders, die een christelijke kindertherapeut zoeken herkenbaar te zijn.

Het N.C.K.T. komt twee keer per jaar bij elkaar voor intervisie en informatie uitwisseling. Dat houdt in dat de kindertherapeuten elkaar advies vragen, elkaars methoden bespreken en onderling doorverwijzen. Iedere therapeut is lid van een eigen beroepsvereniging en volgt regelmatig bijscholing. Christen Kindertherapeuten die meer over ons willen weten of misschien wel betrokken willen zijn bij ons netwerk willen we uitnodigen contact met ons op te nemen.

Omhoogtop