Speltherapeuten

hebben de opleiding speltherapie afgerond.

Speltherapie gaat uit van de gedachte dat verbeeldend spel een middel is om de verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in goede banen te leiden. Spel wordt gezien als de taal van het kind dat een krachtige communicatieve waarde heeft. Vanuit de vertrouwensrelatie met de speltherapeute kunnen kinderen hun opgedane ervaringen via het spel uiten, leren kinderen zichzelf geleidelijk aan beter kennen en krijgen ze meer begrip voor hun eigen gevoelens. Ze kunnen zo hun ervaringen verwerken en experimenteren met ander gedrag.

Doelgroep: kinderen van 3 tot 12 jaar of op dat ontwikkelingsniveau.

Omhoogtop

Integratieve kindertherapeuten

hebben de opleiding integratieve kindertherapie gevolgd.

Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapievorm. In deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken. Dit noemen we integratief. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan gedragsverandering, het omgaan met emoties en de communicatie tussen kind en omgeving (gezin, klasgenootjes e.d.) Ook kan het evenwicht worden hersteld tussen wat dit kind aan kan en wat er van hem of haar wordt gevraagd. Waar heeft juist dit kind behoefte aan? En hoe kan dit kind gesterkt worden in het vinden van zijn of haar eigen oplossingsmogelijkheden voor zijn of haar probleem?

Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar.

Omhoogtop

Psychomotorische kindertherapeuten

hebben de opleiding psychomotorische kindertherapie gevolgd.

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, zodat ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan. Bij de behandeling wordt veel gebruikgemaakt van spel, bewegen, zingen en ritme.

Doelgroep: kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar.

Omhoogtop

Psychologen

hebben een (4 jarige) universitaire studie psychologie afgerond.

De titel psycholoog is niet meer wettelijk beschermd. Om die reden heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) het geregistreerde handelsmerk Psycholoog-NIP ingevoerd. Een Psycholoog-NIP heeft een erkende academische opleiding voltooid en heeft ten minste een jaar werkervaring als psycholoog.

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop

Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen)

hebben na een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek is een postdoctorale opleiding gevolgd met daarin de kennis en vaardigheden om problemen te diagnosticeren en te behandelen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop

Eerstelijnspsychologen (EL-psychologen)

hebben na de opleiding tot GZ-psycholoog een aanvullende opleiding gevolgd om in het verlengde van de huisartsenpraktijk psychische problemen te behandelen met kortdurende therapieŽn. Zij zijn aangesloten bij een Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen (ROEP).

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop

Klinisch psychologen

hebben na hun opleiding tot GZ-psycholoog de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog gevolgd.

Een klinisch psycholoog heeft een grote deskundigheid en veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop

Psychotherapeuten

hebben na een academische opleiding een aanvullende postdoctorale opleiding gevolgd met daarin de vaardigheden om problemen op wetenschappelijk verantwoorde wijze te behandelen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop

Systeemtherapeuten

hebben een aanvullende postdoctorale opleiding tot systeemtherapeut gevolgd. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding en individuele systeemtherapie is ook mogelijk. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Systeemtherapeuten bekijken de problemen in hun relationele context. Dikwijls hebben de problemen te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten van de ťťn worden beÔnvloed door de andere(n) in het systeem en vice versa. Mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft.

Doelgroep: kinderen, jeugdigen, ouders, relaties en gezinnen.

Omhoogtop

(Ortho-)pedagogen

of opvoedkundigen hebben de opleiding (ortho)pedagogiek gevolgd.

Pedagogiek staat voor de normale ontwikkeling en opvoeding, orthopedagogiek houdt zich bezig met problematische opvoedingssituaties. Er is dan sprake van bijvoorbeeld gedragsproblemen bij het kind, zoals veel huilen, agressie, teruggetrokken gedrag. Een (ortho-)pedagoog bekijkt samen met de ouders hoe de opvoedingssituatie is ontstaan en bekijkt welke mogelijkheden ouders hebben om verandering in de thuissituatie te brengen. De (ortho-)pedagoog geeft ouderbegeleiding, werkt met kinderen individueel en/of met meerdere gezinsleden. De werkwijze kan per (ortho-) pedagoog verschillen.
Sommige (ortho-) pedagogen zijn ook speltherapeut.

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop

Creatief therapeut beeldend

Creatieve Therapie, beeldend, maakt gebruik van beeldende technieken in het platte vlak (tekenen, schilderen, druktechnieken) en in het ruimtelijke vlak (boetseren, beeldhouwen, construeren, kleien). Deze middelen kunnen allerlei gevoelens bij een mens opwekken, van tederheid tot irritatie en boosheid.
Bovendien kan de persoonlijke vormgeving een heel bijzondere betekenis hebben.

Doelgroep: kinderen en jeugdigen.

Omhoogtop